index
Dnešní datum: 08.03.21.
blok
 Identifikační údaje
 Informace o škole
 Učební plán ŠVP
 Aktuality
 Dlouhodobý záměr
 Koncepce rozvoje školy
 Historie školy
 Ochrana osobních údajů (GDPR)
 Projekty
 Výroční zpráva školy
fotky

     Základní škola
    Jungmannovy sady Mělník, příspěvková organizace
    mail


 

Aktuálně

Počet žáků školy k 1. 9. 2020 = 600. Kapacita školy je naplněna na 100%, další žáky nepřijímáme.

Důležité informace k provozu školy ve školním roce 2020/2021 najdete pod odkazem Školní rok/COVID opatření. Aktualizována budou dle vývoje situace, resp. dle pokynů nadřízených orgánů

Informace k zahájení školního roku 2020/2021:
 - pokyn ředitele školy - podmínky provozu a vnitřního režimu od 1. 9. 2020
 - metodický pokyn MŠMT 
 - plakát hygiena rukou 

Doplňující informace:
 - jednotná platforma pro distanční výuku - Microsoft Teams
 - vzhledem k podmínkám školy budou oddělení školní družiny tvořena zpravidla žáky dvou tříd


 


25. 09. 2020 | Ullrych

paticka
kanka zakovska moodle soubory lepiky
O škole
Školní rok
O lidech
Kontakty
Pro rodiče
Rozvrh a suplování
Výchovný poradce