index
Dnešní datum: 12.12.17.
blok
 Identifikační údaje
 Informace o škole
 Učební plán ŠVP
 Aktuality
 Dlouhodobý záměr
 Koncepce rozvoje školy
 Historie školy
 Sponzorování školy
 Projekty
 Výroční zpráva školy
fotky

     Základní škola
    Jungmannovy sady Mělník, příspěvková organizace
    mail


 

Aktuálně

Počet žáků školy k 6. 9. 2017 = 600. Kapacita školy je naplněna na 100%, další žáky nemůžeme přijmout.

Odborné vyjádření KHS Středočeského kraje k opakovanému výskytu vší  - žádám rodiče o dodržování pokynů KHS a spolupráci se školou, čtěte zde
Děkuji.

Plakát - pozvánka na ples Spolku přátel naší školy zde
termín prodeje vstupenek bude upřesněn,
za sponzorské dary do tomboly (finanční i věcné) děkujeme.

Funkční období členů školské rady končí v lednu 2018.
Hledáme zájemce z řad rodičů o členství ve školské radě (náhrada za pana Legera).
Jednací řád školské rady pod odkazem Pro rodiče/Školská rada.
Zájemci mohou kontaktovat ředitele školy e-mailem do konce prosince 2017. 27. 11. 2017 | Ullrych

paticka
kanka zakovska moodle soubory lepiky
O škole
Školní rok
O lidech
Kontakty
Pro rodiče
Rozvrh a suplování
Výchovný poradce