Zápis do 1. ročníku šk. roku 2023/2024 - setkání třídních učitelek a zákonných zástupců žáků

proběhne 28. 3. 2023 od 16:00. Podrobnější informace pod odkazem Školní rok - Zápis do 1. tříd

 

Publikováno: 22. 02. 2023