index
Dnešní datum: 23.10.21.
blok
 Identifikační údaje
 Informace o škole
 Učební plán ŠVP
 Aktuality
 Dlouhodobý záměr
 Koncepce rozvoje školy
 Historie školy
 Ochrana osobních údajů (GDPR)
 Projekty
 Výroční zpráva školy
fotky

     Základní škola
    Jungmannovy sady Mělník, příspěvková organizace
    mail


 

Pár slov z kroniky.... a další

Citováno z kronik uložených ve škole:

"Základní devítiletá škola v Mělníku, Jungmannovy sady, vznikla jako samostatně organizovaná škola na základě delimitace SVVŠ v Mělníku v srpnu 1964. Do té doby byl 1. a 2. stupeň součástí SVVŠ.

.... Správa nově vzniklé ZDŠ byla svěřena bývalému zástupci ředitele SVVŠ s. Františku Puršovi, který byl ustanoven ředitelem školy..... Ve školním roce 1964-1965 měla škola 9 postupných ročníků 1. stupně a 12 postupných ročníků 6-9."

Galerie fotografií

Historie vztahů se srbskou školou v Róžantu a Ralbicích se datuje již od roku 1970, kdy došlo k prvnímu setkání tehdejšího ředitele školy pana Františka Purše s ředitelem školy v Róžantu panem Jurijem Wowčerem. Již tehdy byl účastníkem pan Antonín Vlk, který se do dnešních dnů podílí na organizaci a zajišťování žákovských výměn. Jeho vzpomínky a fotografie si můžete prohlédnout i Vy.

Historii školy resp. školní budovy zpracovala ke dni 30.6.2009 Mgr. Alena Horňáková se žáky devátého ročníku.
Autorce dokumentu i jejím spolupracovníkům děkuji.

Vzpomínka na Jana PALACHA,
který navštěvoval v letech 1963-1966 gymnázium v Mělníku (budova čp. 94, nyní ZŠ),
webové stránky věnované vzpomínce na Jana Palacha vytvořili studenti FF UK.
Hrdinský čin Jana Palacha připomíná nástěnka umístěná u vchodu do sekretariátu.

06. 10. 2016 | Ullrych

paticka
kanka zakovska moodle soubory lepiky
O škole
Školní rok
O lidech
Kontakty
Pro rodiče
Rozvrh a suplování
Výchovný poradce