index
Dnešní datum: 20.04.18.
blok
 Identifikační údaje
 Informace o škole
 Učební plán ŠVP
 Aktuality
 Dlouhodobý záměr
 Koncepce rozvoje školy
 Historie školy
 Sponzorování školy
 Projekty
 Výroční zpráva školy
fotky

     Základní škola
    Jungmannovy sady Mělník, příspěvková organizace
    mail


 

Pár slov z kroniky.... a další

Citováno z kronik uložených ve škole:

"Základní devítiletá škola v Mělníku, Jungmannovy sady, vznikla jako samostatně organizovaná škola na základě delimitace SVVŠ v Mělníku v srpnu 1964. Do té doby byl 1. a 2. stupeň součástí SVVŠ.

.... Správa nově vzniklé ZDŠ byla svěřena bývalému zástupci ředitele SVVŠ s. Františku Puršovi, který byl ustanoven ředitelem školy..... Ve školním roce 1964-1965 měla škola 9 postupných ročníků 1. stupně a 12 postupných ročníků 6-9."

Galerie fotografií

Historie vztahů se srbskou školou v Róžantu a Ralbicích se datuje již od roku 1970, kdy došlo k prvnímu setkání tehdejšího ředitele školy pana Františka Purše s ředitelem školy v Róžantu panem Jurijem Wowčerem. Již tehdy byl účastníkem pan Antonín Vlk, který se do dnešních dnů podílí na organizaci a zajišťování žákovských výměn. Jeho vzpomínky a fotografie si můžete prohlédnout i Vy.

Historii školy resp. školní budovy zpracovala ke dni 30.6.2009 Mgr. Alena Horňáková se žáky devátého ročníku.
Autorce dokumentu i jejím spolupracovníkům děkuji.

Vzpomínka na Jana PALACHA,
který navštěvoval v letech 1963-1966 gymnázium v Mělníku (budova čp. 94, nyní ZŠ),
webové stránky věnované vzpomínce na Jana Palacha vytvořili studenti FF UK.
Hrdinský čin Jana Palacha připomíná nástěnka umístěná u vchodu do sekretariátu.

06. 10. 2016 | Ullrych

paticka
kanka zakovska moodle soubory lepiky
O škole
Školní rok
O lidech
Kontakty
Pro rodiče
Rozvrh a suplování
Výchovný poradce