index
Dnešní datum: 23.09.21.
blok
 Identifikační údaje
 Informace o škole
 Učební plán ŠVP
 Aktuality
 Dlouhodobý záměr
 Koncepce rozvoje školy
 Historie školy
 Ochrana osobních údajů (GDPR)
 Projekty
 Výroční zpráva školy
fotky

     Základní škola
    Jungmannovy sady Mělník, příspěvková organizace
    mail


 

Dlouhodobý záměr - počet tříd a skupin

Dlouhodobým záměrem vedení školy je model dvou tříd v ročníku. 
V případě potřeby a prostorových možností otevíráme "C" třídu.

Počet žáků je limitován kapacitou školy - 600 žáků. 

Počet žáků přijímaných do tříd 1. ročníku je stanoven na max. 24 žáků na třídu.
Počet žáků přijímaných do ostatních ročníků je stanoven na max. 28 žáků na třídu.

Počet žáků přijímaných do školní družiny je limitován kapacitou - 150 dětí (5 skupin).

Pořadí přijímání žáků do školní družiny:
žáci 1. tříd, 2. tříd, 3. tříd, kritéria pro přijetí viz Řád školní družiny.03. 09. 2020 | Ullrych

paticka
kanka zakovska moodle soubory lepiky
O škole
Školní rok
O lidech
Kontakty
Pro rodiče
Rozvrh a suplování
Výchovný poradce