index
Dnešní datum: 23.09.21.
blok
 Identifikační údaje
 Informace o škole
 Učební plán ŠVP
 Aktuality
 Dlouhodobý záměr
 Koncepce rozvoje školy
 Historie školy
 Ochrana osobních údajů (GDPR)
 Projekty
 Výroční zpráva školy
fotky

     Základní škola
    Jungmannovy sady Mělník, příspěvková organizace
    mail


 

Realizované projekty

"Výukový program prvouky v 1. třídě ZŠ"
informace 
o projektu na webových stránkách, projekt byl ukončen v dubnu 2011.

"Rozšíření a zkvalitnění výuky ZŠ Jungmannovy sady" 
projekt ve spolupráci se zřizovatelem školy v rámci ROP Střední Čechy 2007 - 2013. Nová učebna informatiky, palubovka v tělocvičně, úprava vnitřního areálu, pergola. Slavnostní otevření dne 1.9.2009. 
Fotogalerie: XI/XII 2008, II/III 2009, IV/V 2009

"EU peníze školám"
V rámci projektu "EU peníze školám" zpracovali učitelé školy DUMy viz tabulka (předmět, ročník, e-mail, anotace). 
DUMy ke stažení zde
Anotace_1.RuJ,
Anotace_2.RuJ, Anotace_1.StK, Anotace_2.StK, Anotace_1.BeM, Anotace_2.BeM, Anotace_1.DaI, Anotace_2.DaI, Anotace_1.CaM, Anotace_2.CaM, Anotace_3.CaM, Anotace_1.SvK, Anotace_2.SvK 

"Medializace přírodních věd ve škole ZŠ Jungmannovy sady Mělník"
projekt v rámci OPVK (11/2011 - 10/2012) ve výši 2.019.299,44 Kč, zaměřený na rozvoj přírodních věd (chemie, fyzika). Informace na webových stránkách.

"Řešení vrstevnických vztahů" informace zde

"Přírodní vědy moderně a v týmu"
projekt OPVK (4/2013 - 12/2014) ve výši 346.5816,90 Kč, zaměřený na zlepšení podmínek pro výuku přírodovědných předmětů pomocí zavedení experimentu do výuky a většího využívání ICT při výuce chemie, fyziky a biologie. Webové stránky projektu zde

"Didaktika pro kyberprostor (DIKYPR)"
projekt OPVK reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0027 na období (10/2014 - 12/2015), škola se projektu účastní jako partner s finančním příspěvkem společnosti itelligence a.s., aktivity projektu zde

Projekt SMART Vzorová škola   

"Podpora výuky cizích jazyků a čtenářstvím"  - Výzva 56, 890.633,- Kč, šablony Čtenářské dílny (3x), Zahraniční jazykový kurz pro učitele (3x), Stínování pro pedagogy přírodovědných předmětů v zahraničí (6x), Zahraniční jazykový pobyt pro žáky (2x), realizace 07-12/2015. 

"V57 - rozvoj technických dovedností žáků ZŠ"  realizován 09-12/2015 v částce 210.656,- Kč.

"Podpora rozvoje ZŠ 2017" 
v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování, realizace v období 09/2017 - 08/2019, podpořen částkou 1.505.145,- Kč.
Šablony sdílení zkušeností, tandemová výuka, CLIL, cizí jazyk, mentoring, čtenářská gramotnost, vzájemná spolupráce, čtenářský klub, klub logiky a her, doučování a příprava žáků, speciální pedagog.
Plakát projektu zde

Leták projektu Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů zde 

"Mosty mezi školou a životem" 
projekt programu ERASMUS+, školní vzdělávání - Klíčová akce 2, Výzva 2018 byl podpořen grantem ve výši 74.164,- EUR. Základní informace o projektu zde, cíle a výstupy zde.
Odkaz na stránky projektu zde

"Podpora rozvoje školy 2019" 
projekt spolufinancován Evropskou unií. Realizace v období 09/2019 - 08/2021, podpořen částkou 2.096.189,- Kč. 
Projekt je zaměřen na kombinaci témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podpora rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků, spolupráce s veřejností.
Plakát projektu zde

"Modernizace učeben ZŠ Jungmannovy sady" 
projekt reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016056 je spolufinancován Evropskou unií. Realizace v období 05/2021 - 08/2021, podpořen částkou 1.203.302,30 Kč. 
Projekt řeší modernizaci učebny informatiky a polytechniky a budování bezbariérovosti.
Plakát projektu zde

23. 07. 2021 | Ullrych

paticka
kanka zakovska moodle soubory lepiky
O škole
Školní rok
O lidech
Kontakty
Pro rodiče
Rozvrh a suplování
Výchovný poradce