index
Dnešní datum: 23.09.21.
blok
 Identifikační údaje
 Informace o škole
 Učební plán ŠVP
 Aktuality
 Dlouhodobý záměr
 Koncepce rozvoje školy
 Historie školy
 Ochrana osobních údajů (GDPR)
 Projekty
 Výroční zpráva školy
fotky

     Základní škola
    Jungmannovy sady Mělník, příspěvková organizace
    mail


 

Učební plány

Učební plány jsou rozpracovány do tabulek pro 1. a 2. stupeň. 
Od školního roku 2011/2012 ve všech ročnících učíme podle školního vzdělávacího programu "Ruku v ruce".
Od školního roku 2013/2014 učíme v některých třídách podle školního vzdělávacího programu "Ruku v ruce s vědou".

Školní vzdělávací program v tištěné podobě je uložen ve skřínce proti dveřím kanceláře zástupce ředitele školy. Rovněž je zde uložen školní řád včetně pravidel klasifikace a hodnocení žáků.

Učební plán ŠVP "Ruku v ruce"

Učební plán ŠVP "Ruku v ruce s vědou"30. 03. 2021 | Ullrych

paticka
kanka zakovska moodle soubory lepiky
O škole
Školní rok
O lidech
Kontakty
Pro rodiče
Rozvrh a suplování
Výchovný poradce