Studie přístavby školy

Studie je připravena k projednání zastupiteli města. Minimální varianta představuje přístavbu, kdy škola získá dvě nové odborné učebny (plus náhradu za stávající dílnu) a úložné prostory v suterénu.

Komplexní řešení zahrnuje:

  • v čp. 93 rekonstrukci toalet (2 x dívčí, 1 x chlapecké)
  • v čp. 94 (bývalé gymnázium) vybudování kabinetu pro učitele 2. stupně, kabinetu/pracovny pro asistety pedagoga a dvě herny pro školní družinu 
  • vybavení nových učeben z dotace

zš_novýstav  zš_zákres do KM  zš_1np 

Publikováno: 06. 09. 2022