Harmonogram roku

 

do 30. 11. odevzdání přihlášek na střední školy do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou 
   
15. 12. pracovní porada
od 23. 12. vánoční prázdniny 
   
3. 1. zahájení výuky v roce 2022
16. 1. – 21. 1. LVVZ 7. B a 7. C
23. 1. – 28. 1. LVVZ 8. ročník a 7. A
19. 1. klasifikační porada 
22. 1. ples Spolku přátel ZŠ
31. 1. vydání vysvědčení
   
4. 2.  pololetní prázdniny
7. 2. – 13. 2.  jarní prázdniny
16. 2.  pracovní porada 
   
do 1. 3.  odevzdání přihlášek na střední školy
23. 3.  pracovní porada
28. a 29. 3.  ředitelské volno (výjezdní seminář pedagogických pracovníků)
   
od 1. 4. do 30. 4.  zápis k povinné školní docházce v termínu
14. 4.  velikonoční prázdniny 
20. 4.  pedagogická rada
21. 4.  schůzka zástupců tříd s ředitelem školy
od 21. 4.  třídní schůzky, konzultace
   
3. 5. až 6. 5.  projektové dny žáků 2. stupně
18. 5.  pracovní porada
   
22. 6.  pedagogická rada
dd. 6.  akademie školy 
dd. 6.  výstava „Mezi stromy“ 
27. 6.  rozloučení se žáky 9. ročníků na radnici
28. 6.  vydání vysvědčení
29. 6. a 30. 6.  ředitelské volno (autoevaluace)

 

přehled termínů ke stažení.