Školní družina

Vychovatelky

Mašková Radka - vedoucí vychovatelka

Krejzová Radka
Macáková Jana, Bc.
Švestáková Klára (MD)
Tsyholnyk Ruslana
Vášová Ivana

Web školní družiny

Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků dodržujeme při používání herní sestavy pravidla.

Vnitřní řád školní družiny.