Školní řád

 • Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků
  • Práva žáka
  • Práva zákonných zástupců žáků
  • Povinnosti žáka
  • Povinnosti zákonných zástupců žáků
  • Pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky
 • Provoz a vnitřní režim školy
  • Docházka do školy
  • Vnitřní režim školy
 • Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
 • Zacházení s učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem

Školní řád