Školní poradenské pracovistě

Služby školního poradenského pracoviště zajišťují výchovný poradce, školní metodik prevence a speciální pedagog:

Funkce Jméno Konzultační hodiny
Výchovný poradce Mgr. Petra Naimannová pondělí 13:00 - 13:30
Speciální pedagog Mgr. Monika Šulcová pondělí 10:00 - 10:45
Školní metodik prevence Mgr. Michaela Benešová Kopřivová úterý 11:45 - 12:35
Školní psycholog PhDr. Mgr. Petr Volf pátek 09:00 - 13:00

Schránka důvěry: