Studie přístavby školy

Studie řeší zkvalitnění podmínek pro výuku žáků ZŠ Jungmannovy sady Mělník.

Minimální varianta představuje přístavbu, kdy škola získá dvě nové odborné učebny (plus náhradu za stávající dílnu) a úložné prostory v suterénu.

Komplexní řešení zahrnuje:

  • v čp. 93 rekonstrukci toalet (2 x dívčí, 1 x chlapecké)
  • v čp. 94 (bývalé gymnázium) vybudování kabinetu pro učitele 2. stupně, kabinetu/pracovny pro asistety pedagoga a dvě herny pro školní družinu 
  • vybavení nových učeben z dotace

Plánky:

Stav ke dni 24. 1. 2023 - studie byla projednána s vedením města. Realizace přístavby záleží na:

  • rozhodnutí zřizovatele, zda potřebné kapacity škol zajistí výstavbou nové školy nebo přístavbami škol stávajících
  • vypsání vhodných dotačních titulů