Učební plán

Učební plány jsou rozpracovány do tabulek pro 1. a 2. stupeň.

Od školního roku 2011/2012 ve všech ročnících učíme podle školního vzdělávacího programu "Ruku v ruce".

Učební plán ŠVP "Ruku v ruce"

Od školního roku 2013/2014 učíme v některých třídách podle školního vzdělávacího programu "Ruku v ruce s vědou".

Učební plán ŠVP "Ruku v ruce s vědou"

Školní vzdělávací program v tištěné podobě je uložen ve skřínce proti dveřím kanceláře zástupce ředitele školy. Rovněž je zde uložen školní řád včetně pravidel klasifikace a hodnocení žáků.