Projekty

Projekty v realizaci

"Příběhy našich sousedů" 
projekt vedený neziskovou organizací Post Bellum (Paměť národa), do kterého se naše škola již několik let zapojuje. Proto byla v roce 2022 na základě úspěšné nominace oceněna certifikátem Škola Paměti národa, který byl předán na Slavnosti škol Paměti národa 22. 9. 2022 v Gröbově vile naší kolegyni Mgr. Michaele Slánské.   
Členství v Síti škol je pro nás pocitem zadostiučinění, že jdeme správnou cestou, a otevírá nám nové možnosti, jak prezentovat moderní dějiny našim žákům.
Odkaz na web: https://skoly.pametnaroda.cz/sit-skol-pameti-naroda

"Doučování žáků škol - realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy" 
projekt podporuje vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.
Plakát projektu zde 

"Podpora rozvoje ZŠ 2021" 
projekt reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021019 je spolufinancován Evropskou unií. Realizace 1. 9. 2021 – 30. 6. 2023, způsobilé výdaje 1 087 440,00 Kč.
Aktivity projektu - tandemová výuka, školní klub, doučování žáků, projektový den v ZŠ, sdílení zkušeností, speciální pedagog.
Plakát projektu zde

Archiv projektů

"Modernizace učeben ZŠ Jungmannovy sady" 
projekt reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016056 je spolufinancován Evropskou unií. Realizace v období 05/2021 - 08/2021, podpořen částkou 1.203.302,30 Kč. 
Projekt řeší modernizaci učebny informatiky a polytechniky a budování bezbariérovosti.
Plakát projektu
zde

"Podpora rozvoje školy 2019" 
projekt spolufinancován Evropskou unií. Realizace v období 09/2019 - 11/2021, podpořen částkou 2.096.189,- Kč. 
Projekt je zaměřen na kombinaci témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podpora rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků, spolupráce s veřejností.
Plakát projektu zde 

"Mosty mezi školou a životem" 
projekt programu ERASMUS+, školní vzdělávání - Klíčová akce 2, Výzva 2018 byl podpořen grantem ve výši 74.164,- EUR. Základní informace o projektu zde, cíle a výstupy zde.
Odkaz na stránky projektu zde.

"Podpora rozvoje ZŠ 2017" 
v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování, realizace v období 09/2017 - 08/2019, podpořen částkou 1.505.145,- Kč.
Šablony sdílení zkušeností, tandemová výuka, CLIL, cizí jazyk, mentoring, čtenářská gramotnost, vzájemná spolupráce, čtenářský klub, klub logiky a her, doučování a příprava žáků, speciální pedagog.
Plakát projektu zde 

Leták projektu Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů zde

"V57 - rozvoj technických dovedností žáků ZŠ"  realizován 09-12/2015 v částce 210.656,- Kč.

"Podpora výuky cizích jazyků a čtenářstvím"  - Výzva 56, 890.633,- Kč, šablony Čtenářské dílny (3x), Zahraniční jazykový kurz pro učitele (3x), Stínování pro pedagogy přírodovědných předmětů v zahraničí (6x), Zahraniční jazykový pobyt pro žáky (2x), realizace 07-12/2015. 

"Didaktika pro kyberprostor (DIKYPR)"
projekt OPVK reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0027 na období (10/2014 - 12/2015), škola se projektu účastní jako partner s finančním příspěvkem společnosti itelligence a.s., aktivity projektu zde 

Projekt SMART Vzorová škola   

"Přírodní vědy moderně a v týmu"
projekt OPVK (4/2013 - 12/2014) ve výši 346.5816,90 Kč, zaměřený na zlepšení podmínek pro výuku přírodovědných předmětů pomocí zavedení experimentu do výuky a většího využívání ICT při výuce chemie, fyziky a biologie. Webové stránky projektu zde

"Řešení vrstevnických vztahů" informace zde 

"Medializace přírodních věd ve škole ZŠ Jungmannovy sady Mělník"
projekt v rámci OPVK (11/2011 - 10/2012) ve výši 2.019.299,44 Kč, zaměřený na rozvoj přírodních věd (chemie, fyzika). Informace na webových stránkách.

"EU peníze školám"
V rámci projektu "EU peníze školám" zpracovali učitelé školy DUMy viz tabulka (předmět, ročník, e-mail, anotace).
Anotace_1-RuJ, Anotace_2-RuJ, Anotace_1-StK, Anotace_2-StK, Anotace_1-BeMAnotace_2-BeM, Anotace_1-DaI, Anotace_2-DaI, Anotace_1-CaM, Anotace_2-CaM, Anotace_3-CaM, Anotace_1-SvK, Anotace_2-SvK 

"Rozšíření a zkvalitnění výuky ZŠ Jungmannovy sady" 
Projekt ve spolupráci se zřizovatelem školy v rámci ROP Střední Čechy 2007 - 2013. Nová učebna informatiky, palubovka v tělocvičně, úprava vnitřního areálu, pergola. Slavnostní otevření dne 1.9.2009.

"Výukový program prvouky v 1. třídě ZŠ"
Informace o projektu na webových stránkách, projekt byl ukončen v dubnu 2011.