Školská rada

Školská rada jmenovaná RM od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2024:

Petr Kowanda zástupce zřizovatele p.kowanda@melnik.cz
Dita Kletečková, DiS. zástupce zřizovatele d.kleteckova@melnik.cz
Mgr. Miroslava Bělochová zástupce pedagogů belochovam@zsjungsady.cz
MgA. Šárka Vejvodová zástupce pedagogů vejvodovas@zsjungsady.cz
Petra Řezníčková zástupce rodičů 1petra.reznickova@seznam.cz
Mgr. Petra Šulcová, předseda ŠR zástupce rodičů p.sulcova@post.cz

  

Jednací řád

Zápisy z jednání školské rady: Zápis 2021/1, Zápis 2021/2, Zápis 2022/1, Zápis 2022/2