Školská rada

Školská rada jmenovaná RM od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2024:
(změna od 1. 9. 2023 - místo Š. Vejvodové (zástupce pedagogů - ukončení pracovního poměru) zvolena Mgr. Monika Šulcová)

Petr Kowanda zástupce zřizovatele p.kowanda@melnik.cz
Ing. Radka Pšeničková, MBA zástupce zřizovatele r.psenickova@melnik.cz
Mgr. Miroslava Bělochová zástupce pedagogů belochovam@zsjungsady.cz
Mgr. Monika Šulcová zástupce pedagogů sulcovam@zsjungsady.cz
Petra Řezníčková zástupce rodičů 1petra.reznickova@seznam.cz
Mgr. Petra Šulcová, předseda ŠR zástupce rodičů p.sulcova@post.cz

  

Jednací řád

Zápisy z jednání školské rady: Zápis 2021/1, Zápis 2021/2, Zápis 2022/1, Zápis 2022/2, Zápis 2023/1