Žákovský parlament

Žákovský parlament slouží jako propracovaný a vzdělávací nástroj s cílem připravovat mladé lidi na naší škole na reálný občanský život, čímž posiluje demokratické principy a návyky žáků. Na naší škole tvoří žákovský parlament vždy zástupce 4.-9.ročníku. ŽP se schází 2x měsíčně nebo dle potřeby. A co je naší vizí?

  • Rozvoj v oblasti demokratického učení
  • Posílení komunikace mezi žáky a pedagogy
  • Podílení se na školních projektech a rozvoji školy
  • Osobnostní rozvoj žáků
  • Učení se odpovědnosti za svá rozhodnutí a své činy
  • Rozvíjení komunikačních dovedností
  • Vytváření příjemného klimatu školy i jednotlivých tříd
  • Dát prostor žákům k vyslovení nápadů a názorů

Jsme „Škola pro demokracii“ a toto členství bereme zodpovědně.

Koordinátor žákovského parlamentu: Mgr. Michaela Slánská

Odkaz na web ŽP: https://parlamentzsjungsady-cz.webnode.cz/

spd-logo-orezane-kvalitni-scaled